Barra de menús

miércoles, 12 de octubre de 2011

Film Reviews: an Academic, Funny Approach

Hard Candy                         Pulp Fiction                     Napoleon Dynamite

CAT
Quan vaig començar amb el bloc, la meua idea inicial era utilitzar-lo sobretot per a temes traductorils. Però al final he acabat veient que el tema em sap a poc. Escriure vicia i si tinc que posar-me a crear un bloc per a cada matèria acabaria amb mitja dotzena. A més, tots els temes que tracte estan més o menys interrelacionats: la llavor frikona sempre ronda a prop, i la traductora també. Per això, he decidit publicar les ressenyes que em demanen en la assignatura de Llengua Anglesa en La Torre. Sí, és genial que a un cinèfil li posen una cosa com aquesta per a deures, així m'ho passe de cine estudiant [aplaudiments]. Seran mínim tres, estaran en anglés (encara que m'estic plantejant traduir-les) i parlaré de les pel·lícules que veieu dalt en aquest ordre: Hard Candy, Pulp Fiction i Napoleon Dynamite. Pel·liculons de culte, vaja. Espere que el meu anglés no siga tan roï com altres i que mantingueu les conques oculars intactes després de llegir-ho. Us recomane també que hagueu vist les pel·lícules abans de llegir la ressenya, ja que contaré prou coses sobre les pel·lis i serà més un comentari o crítica cinematogràfica on experimentaré i provaré estructures, formes de plantejar idees... A escriure s'apren escrivint.

ES
Cuando empecé con este blog, mi idea inicial era utilizarlo sobre todo para temas traductoriles. Pero al final he acabado viendo que ese tema se me queda corto. Escribir vicia y si tengo que ponerme a crear un blog para cada materia acabaría con media docena. Además, todo los temas que trato están más o menos interrelacionados: la semilla frikona siempre ronda cerca, y la traductora también. Por eso, he decidido publicar las reseñas que me piden para la asignatura de Lengua Inglesa en La Torre. Sí, es genial que a un cinéfilo le pongan algo así como deberes, así me lo paso de cine estudiando [aplausos]. Van a ser mínimo tres, estarán en inglés (aunque me estoy planteando traducirlas) y hablaré de las películas que veis arriba en ese orden: Hard Candy, Pulp Fiction y Napoleon Dynamite. Peliculazas de culto, vaya. Espero que mi inglés no sea tan malo como otros y que mantengáis las cuencas oculares intactas después de leerlo. También os recomiendo que hayáis visto las películas antes de leer la reseña, ya que contaré bastantes cosas sobre ellas y va a ser más un comentario o crítica cinematográfica en la que experimentaré y probaré estructuras, formas de plantear ideas... A escribir se aprende escribiendo. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario