Barra de menús

Autor

    CAT (en castellano más abajo)
    Baix la cibernètica màscara del Traductor Trastocat s’oculta Vicent Torres, també conegut com Vicente, Nightmar3, derivats varis i altres pseudònims ignots (anem pel segon tom). Estudiant de Traducció i Interpretació per la vesprada, divagador professional per la nit, entre les meues aficions es troba llegir, escriure, traduir (una combinació de les dues anteriors), el cine, els videojocs, un poc de música, l’ocultisme i una llarga llista de coses frikis. Sí, sóc prou friki. Si als meus gustos afegeixes que col·labore en un fansub de qualité i sóc el traductor d'Spanish Blue Milk Special, entre d'altres coses, l’exponent al qual s’ha d’elevar la meua frikesa augmenta.
    Fins fa un temps la meua única aportació a la xarxa era el meu treball amb Kuroshio no Fansub. Tanmateix, un bon dia se’m va acudir que podia col·laborar i fer alguna cosa jo mateix relacionada amb els blocs i webcòmics que havia estat seguint. Una cosa va portar a l’altra i vaig acabar muntant açò que veieu ara. Una de les coses que vaig pensar va ser en quina llengua, de les dues maternes que tinc, escriuria: si en català (occidental o valencià) o en castellà. La primera és l’única llengua que, parlant estrictament, podia considerar materna. Així que escriure en cada llengua segons quin tema i segons considere oportú. Al final tinc fins i tot un parell d'entrades en anglés.
    No espereu que vos conte la meua vida en vers, tinc poc més de dos dècades al damunt i el meu ego encara no demana tant. La meua intenció és escriure i traduir pel gust de fer-ho i compartir-ho a través d’aquest bloc. També vull conéixer (bona) gent i aprendre de tots tant com puga, objectius que sembla vaig acomplit a poc a poc. El pla per a dominar el món està relacionat amb tot açò, però ja el contaré altre dia.

     CAS
    Bajo la cibernética máscara del Traductor Trastocat se oculta Vicent Torres, también conocido como Vicente, Nightmar3, derivados varios y otros pseudónimos ignotos (va ya por el segundo tomo). Estudiante de Traducción e Interpretación por la tarde, divagador profesional por la noche, entre mis aficiones está leer, escribir, traducir (una combinación de las dos anteriores), el cine, los videojuegos, algo de música, el ocultismo y una larga lista de cosas frikis. Sí, soy bastante friki. Si a mis gustos le añades que colaboro en un fansub de qualité y que estoy traduciendo Spanish Blue Milk Special, entre otras cosas, el exponente al cual se ha de elevar mi frikeza aumenta.
     Hasta hace un tiempo mi única aportación a la red era mi trabajo en Kuroshio no Fansub. Sin embargo, un buen día se me ocurrió que podía colaborar y hacer algo yo mismo relacionado con los blogs y webcómics que había venido siguiendo. Una cosa llevó a la otra y acabé montando esto que veis ahora. Una de las cosas que pensé era en cuál de mis dos lenguas maternas escribir: si en catalán (occidental o valenciano) o en castellano. La primera es la única lengua que, estrictamente hablando, podía considerar materna. Así que escribiré en cada lengua según el tema y según vea oportuno. Y bueno, al final he acabado escribiendo un par de entradas en inglés y todo.
     No esperéis que os cuente mi vida en verso, apenas tengo dos décadas a la espalda y mi ego aún no pide tanto. Mi intención es escribir y traducir por el gusto de hacerlo y compartirlo a través de este blog. Con esto también tengo la intención de conocer (buena) gente y aprender de todos tanto como pueda, objetivos que voy cumpliendo poco a poco. Mi plan para dominar el mundo está relacionado con todo esto, pero ya os lo cuento otro día.